Wednesday, 15 July 2015

Job Vacancy - One Voice Project OfficerOne Voice Project Officer  25 hours per week (part of the MAGNET portfolio of projects)
Scale point 26-32 (£22,937- £27,934 pro-rata) plus 10% employers pension contribution
28 days annual leave plus bank holidays (pro rata)
This is an advocacy project to support disabled people to be able to speak up and to create forums to agree collective action and engage with service providers.
Funded until 31 May 2017
Contact Voluntary Action Merthyr Tydfil (01685) 353900 or www.vamt.net
Closing Date: 31 July, interviews  11 August
Swyddog Prosiect Un Llais  25 awr yr wythnos  (rhan o’r portfolio prosiectau MAGNET)
Pwynt 26-32 (£22,937- £27,934 pro-rata) gan gynnwys cyfraniad pensiwn gan y cyflogwr o 10%. 28 diwrnod o wyliau’r flwyddyn gan gynnwys gwyliau banc (pro-rata)
Dyma brosiect eiriolaeth i gefnogi pobl anabl er mwyn eu caniatau i leisio barn a chreu fforymau i’r anabl er mwyn cytuno ar weithredoedd ar y cyd ac ymgysylltu gyda darparwyr gwasanaeth.
Wedi’i ariannu tan 31 Mai 2017.
Cysylltwch a Gweithredu Gwirfoddol Merthyr Tudful (01685) 353900 neu www.vamt.net
Dyddiad Cau:  31 Gorfennaf, cyfweliadau  11 Awst

No comments:

Post a Comment