Tuesday, 6 January 2015

FREE Training from Communities 2.0 - Using Low and No Cost Technology

Communities 2.0

How Low and No cost Tech Tools can help organisations do more with less
Organisations and community groups are so busy and have such limited resources, that knowing how technology tools can help save you time and money is something we all need.

Communities 2.0 are running a FREE event to show you some low and no cost tools that can help your group to manage everyday tasks.  We will be looking at tools for;

•     Communicating and Sharing Information

•     Organising and Running Events

•     Developing your Online Presence

•     Holding Online meetings

•     Consulting with your members

The workshop will be a full day with refreshments and limited to 1 place per organisation. 

Sut all offer technegol isel a ddim cost helpu sefydliadau i wneud mwy gyda llai
Mae gan Sefydliadau a Chymdeithasau gymaint o bethau i'w wneud, yn aml meant yn teimlo nad oes amser i edrych ar dechnoleg er mwyn eu helpu i arbed amser ac arian sy’n rhywbeth yr ydym i gyd angen.

Mae "Cymunedau 2.0" yn rhedeg cwrs AM DDIM i ddangos rhai o'r teclynau rhad fedr helpu wneud ein tasgiau dyddiol yn llawer haws.  Byddwn yn edrych ar offer i;

● Gyfathrebu a rhannu gwybodaeth.

● Trefnu a rhedeg gweithgareddau.

● Datblygu eich presenoldeb ar-lein.

● Gynnal cyfarfodydd ar-lein.

● Ymgynghori gyda'ch aelodau.
Bydd y gweithdy am ddiwrnod cyfan yn cynnwys cinio canol dydd a chyfyngir y gweithdy i un cynrychiolydd o bob sefydliad.
Bookings can be made at https://lowcosttechmerthyr.eventbrite.co.uk

No comments:

Post a Comment