Tuesday, 21 March 2017

Job Vacancy with Drink Wise Age Well

Drink Wise, Age Well

Helping people make heathier choices about alcohol as they age

Direct Engagement & Support Project Worker

Salary: £21,057 - £23,935

Location: Office base at Pontypridd and covering the Cwm Taf area

Contract: Permanent, in line with funding (current funding to 31st March 2020)

For further details email richard.broadway@drinkwiseagewell.org.uk or phone 0800 161 5780.

For a full job specification and application pack for the post please apply via the Drugaid Cymru website:


or contact Catherine Guy (HR Assistant) on 01633 811960 for a paper application

Closing date: 6th April 2017 - Interview date 13th April


Yfed Doeth Heneiddio'n Dda

Helpu pobl i wneud dewisadau iachach am alcohol wrth iddynt fynd hŷn

                            Gweithiwr Tîm Cymorth ac Ymgysylltu Uniongyrchol

Cyflog: £ £21,057 - £23,935

Lleoliad: Swyddfa ym Mhontypridd ond yn gweithio ar draws ardal Cwm Taf

Contract: Parhaol, yn unol â chyllid (ar hyn or bryn tan 31ain o fis Mawrth 2018)

Am fanylion pellach e-bostiwch richard.broadway@drinkwiseagewell.org.uk neu ffôniwch 0800 161 5780.

Am becyn cais a manyleb swydd llawn a

Ewch i’r wefan ganlynol lle bydd rhaid i chi wneud cais drwyddi hi


Neu cysylltwch â Catherine Guy (cynorthwy-ydd Adnoddau Dynol) ar 01633 811960 becyn cais papur

Dyddiad cau: 6ed o fis Ebrill 2017 - Dyddiad cyfweld: 13eg Ebrill

No comments:

Post a Comment