Tuesday, 21 March 2017

Call for Nominations - WCVA Volunteer of the Year Awards 2017

Enwebwch nawr - Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn 2017

Mae cannoedd o wirfoddolwyr yn ein cymunedau. Ydych chi’n adnabod unigolyn neu grŵp ysbrydoledig sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’ch ardal neu i fywydau pobl eraill?

Os felly, pam na wnewch chi eu henwebu ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr y Flwyddyn Cymru? Dyma’ch cyfle chi i helpu’r pobl hynod yna i gael y wobr y maent yn eu haeddu.

DYDDIAD CAU: 21 EBRILL 2017. I ddarganfod sut i wneud enwebiad, ewch i www.wcva.org.uk/voty

************************************************************************

Nominate now – Wales Volunteer of the Year Awards 2017

There are hundreds of volunteers in our communities. Do you know of an inspirational individual or group that has made a real difference to their area or to the lives of others?

If so, why not nominate them for a Wales Volunteer of the Year Award? It’s your chance to get these remarkable people the recognition they deserve.

CLOSING DATE: 21 APRIL 2017. To find out how you can make a nomination, visit www.wcva.org.uk/voty

No comments:

Post a Comment