Wednesday, 3 June 2015

WCVA Asset Transfer Event 10 June in Barry

Asset transfer: everything you need to know • Memo Arts Centre,  Barry • Wednesday 10 June 2015

The ownership and management of many public services and buildings are being taken over by community groups and other third sector organisations.  In recognition of the importance of this process, WCVA in partnership with organisations across the third, statutory and private sector, is holding an event on Community Asset Transfer.  This is a practical event bringing you speakers and workshops that are able to share experience and offer useful insights and guidance. It will be aimed at giving practical ideas to enable organisations to manage the process of community asset transfer successfully.  To view the programme and book your place please visit our website.  

*****************************************************

Trosglwyddo asedau: popeth mae angen i chi ei wybod • Canolfan y Celfyddydau Memo, Y Barri • 10 Mehefin 2015

Mae perchnogaeth a rheolaeth nifer o wasanaethau ac adeiladau cyhoeddus yn cael eu cymryd drosodd gan grwpiau cymunedol a mudiadau trydydd sector eraill. Gan gydnabod pwysigrwydd y broses hon, mae WCVA mewn partneriaeth â mudiadau ar draws y trydydd sector, y sector statudol a’r sector preifat, yn cynnal digwyddiad ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol. Fe fydd yn ddigwyddiad ymarferol ac ynddo siaradwyr a gweithdai i rannu profiadau a chynnig cyngor ac arweiniad defnyddiol. Y nod yw rhoi syniadau ymarferol i alluogi mudiadau i reoli proses trosglwyddo ased cymunedol yn llwyddiannus.  I weld y rhaglen ac i archebu lle ewch i’n gwefan.


S

No comments:

Post a Comment