Thursday, 8 February 2018

Cynllun Grant Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod – ‘Dathlu Menywod yng Nghymru’ / Women’s Suffrage Centenary Grant Scheme - ‘Celebrating Women in Wales’

Cynllun Grant Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod – ‘Dathlu Menywod yng Nghymru’

O dan Gynllun Grant Canmlwyddiant y Bleidlais i Fenywod, byddwn yn darparu grantiau o rhwng £500 a £20,000 i sefydliadau trydydd sector, sefydliadau cymunedol a grwpiau cymunedol, ar gyfer prosiectau a/neu ddigwyddiadau a fydd yn nodi’r canmlwyddiant.

Am fanylion am y cynllun grant, ewch i: http://gov.wales/topics/people-and-communities/equality-diversity/centenary-grant-scheme/?skip=1&lang=cy

Women’s Suffrage Centenary Grant Scheme - ‘Celebrating Women in Wales’

Under the Women’s Suffrage Centenary Grant Scheme, we will provide grants of between £500 and £20,000 to third sector organisations, community organisations and community groups, for projects and/or events which will mark the 100th anniversary.

For details about the grant scheme, please visit: http://gov.wales/topics/people-and-communities/equality-diversity/centenary-grant-scheme/?lang=en

No comments:

Post a Comment