Wednesday, 26 July 2017

Fund for Wales

ONLY ONE WEEK LEFT TO APPLY!
DIM OND UN WYTHNOS I FYND!
Cronfa i Gymru
Mae grantiau rhwng £500 a £1,000 ar gael ar gyfer grwpiau 
cymunedol bach sy'n cael eu gyrru gan wirfoddolwyr, ac 
y mae eu prosiectau'n anelu at sicrhau un o'r pum 
canlyniadau canlynol:
·        Gwella cyfleoedd bywyd pobl
·        Adeiladu cymunedau cryfach
·        Gwella amgylcheddau gwledig a threfol
·        Hybu cymunedau a phobl iachach a mwy gweithgar

·        Magu etifeddiaeth a diwylliant

DYDDIAD CAU: 12yp, Gorffennaf 31ain
I ymgeisio cliciwch yma

Fund for Wales
Grants of £500 to £1,000 are available for small, volunteer-driven
 community groups whose projects aim to deliver one of the five
 following outcomes:
·        Improving people’s chances in life
·        Building stronger communities
·        Improving rural and urban environments
·        Encouraging healthier and more active people and communities
·        Preserving heritage and culture

CLOSING DATE: 12pm, July 31st
To apply click here

No comments:

Post a Comment