Thursday, 22 June 2017

Looking for new #iwill ambassadors in Wales; Deadline: 17/7/17

Looking for new #iwill ambassadors in Wales

Know a young person (aged 10 – 20) that goes above and beyond in their communities? Are the young volunteers you work with passionate about making a difference? Do you know a social action champion of the future?

If the answer is yes to any of the above questions, why not nominate a remarkable young person to be a new #iwill Ambassador? Nominate here - http://bit.do/iwillambassador

Alternatively, you can encourage young people you know to apply to become ambassadors here - http://bit.do/iwillambassadorform
The #iwill campaign Ambassador nominations are officially open until July 17th - the campaign are looking for a range of different types of social action, from young people from different locations, backgrounds, organisations, ages, etc.

This is a great opportunity for young people to build on their social action experience, develop skills and gain recognition for their contribution!

 Please contact fwalls@wcva.org.uk for more information.

Yn chwilio am lysgenhadon #iwill newydd yng Nghymru

Ydych chi’n adnabod rhywun ifanc (10 – 20 mlwydd oed) sy’n mynd y tu hwnt i’r disgwyl er budd ei gymuned? A yw’r gwirfoddolwyr ifanc rydych yn gweithio gyda nhw yn benderfynol o wneud gwahaniaeth? Ydych chi’n adnabod rhywun a all hyrwyddo gweithredu cymdeithasol at y dyfodol?

Os felly, beth am enwebu person ifanc nodedig i fod yn un o Lysgenhadon newydd #iwill? Enwebwch yma - http://bit.do/iwillambassador

Neu fel arall, gallwch annog pobl ifanc rydych yn eu hadnabod i ymgeisio i fod yn llysgenhadon yma - http://bit.do/iwillambassadorform

Mae cyfnod enwebu Llysgenhadon ymgyrch #iwill ar agor yn swyddogol tan 17eg Gorffennaf – mae’r ymgyrch yn chwilio am amrywiaeth o wahanol fathau o weithredu cymdeithasol, gan bobl ifanc o wahanol ardaloedd, cefndiroedd, mudiadau, oedrannau, ac yn y blaen.

Dyma gyfle ardderchog i bobl ifanc adeiladu ar eu profiadau o weithredu cymdeithasol, datblygu sgiliau ac ennill cydnabyddiaeth am eu cyfraniad!

Cysylltwch â fwalls@wcva.org.uk i gael gwybod mwy.

No comments:

Post a Comment