Tuesday, 11 April 2017

Wales Volunteer of the Year award 2017 - Closing date is fast approaching . . .

Mae cannoedd o wirfoddolwyr yn ein cymunedau. Ydych chi’n adnabod unigolyn neu grwˆp ysbrydoledig sydd wedi gwneud gwahaniaeth mawr i’ch ardal neu i fywydau pobl eraill? Os felly, pam na wnewch chi eu henwebu ar gyfer Gwobr Gwirfoddolwr y  Flwyddyn Cymru? Dyma’ch cyfle  chi i gydnabod gwaith da ac i  ddathlu’r pobl hynod yma.

Dyddiad cau: 21 Ebrill 2017


There are hundreds of volunteers in our communities. Do you know of an inspirational individual or group that has made a real difference to their area or to the lives of others? If so, why not nominate them for a  Wales Volunteer of the Year Award?  It’s your chance to recognise achievements and celebrate these remarkable people.

 Closing date: 21 April 2017


No comments:

Post a Comment